Selasa, 31 Agustus 2010

Profil Laskar Cisitu

Nama Lengkap : Endin Syarifudin, S.Pd
NIP                     : 196801201995121002
TTL                    : Ciamis, 20 Januari 1968
Jabatan              : Kepala Sekolah
Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia
Alamat Rumah  : Curugbitung
Nama Lengkap : Rudi Hardian, ST
NIP                    :  197408192009021003
TTL                   :  Bayah, 19 Agustus 1974
Jabatan             :   -
Mata Pelajaran : IPA-Fisika
Alamat              : Jl. Raya Bayah-Cikotok Kec. Bayah Kab Lebak 42393


Nama Lengkap : Helmi Hermawadi, SE
NIP                     : 197507132009021001
TTL                    : Lebak, 13 Juli 1975
Jabatan              : Bendahara
Mata Pelajaran : IPS
Alamat               : Kompleks Pasar Cikotok Desa Cikotok Kec. Cibeber Kab. Lebak 42394


Nama Lengkap : Hasanudin Lubis, S.Pd
NIP                     : 197905062009021006
TTL                    : Brebes, 06 Mei 1979
Jabatan              :  -
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Alamat               : Kp. Cisitu Desa Situmulya Kec. Cibeber Kab Lebak 42394


Nama Lengkap : Tosim Awaludin, S.Pd
NIP                     : 1979091220091003
TTL                    : Sukabumi, 12 September 1979
Jabatan              : Ka. Laboratorium IPA
Mata Pelajaran : IPA - Biologi
Alamat               : Cilograng
Nama Lengkap : Zulfian Yusmana, S.Pd
NIP                    : 197909222009021002
TTL                   : Lebak, 22 September 1979
Jabatan             : Wakasek Kurikulum
Mata Pelajaran : Matematika
Alamat               : Jl. Pasirnangka Rt.04/05 Desa Ciherang Kec. Cibeber Kab. Lebak 42394


Nama Lengkap : Yudha Dana Prahara, S.Pd
NIP                     : 198107282009021003
TTL                    :  Bandung, 28 Juli 1981
Jabatan              :  Ka. Perpustakaan
Mata Pelajaran : Pkn
Alamat               : Jl. Pasirnangka Rt.04/05 Desa Ciherang Kec. Cibeber Kab. Lebak 42394


Nama Lengkap : Ruhma Devi, S.Pd
NIP                     : 198206092009022005
TTL                    :  Sukabumi, 09 Juni 1982
Jabatan              :  -
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Alamat               : Jl. Pasirnangka Rt.04/05 Desa Ciherang Kec. Cibeber Kab. Lebak 42394


Nama Lengkap : Miftah Faturohman, S.Pd
NIP                    : 198512102009021006
TTL                   : Lebak, 10 Desember 1985
Jabatan             : Wakasek Kesiswaan
Mata Pelajaran : IPS
Alamat              : Malimping - Kabupaten Lebak  42394
Nama Lengkap : Surya Atmaja
NIP                    :  -
TTL                   : Lebak, 15 November 1981
Jabatan             :  -
Mata Pelajaran : TIK
Alamat               : Kp. Ciputer Desa Cibeber Kec. Cibeber
Nama Lengkap : Gugun Lesmana
NIP                    :  -
TTL                   :  Lebak, 27 Desember 1987
Jabatan             :  Urusan TU
Mata Pelajaran : Seni Budaya
Alamat               : Kp. Ciherang Desa Ciherang Kec. Cibeber
Nama Lengkap : Pandu Noviandi
NIP                    :  -
TTL                   : Lebak, 23 November1987
Jabatan             :  -
Mata Pelajaran : PAI
Alamat               : Kp. Ciherang Desa Ciherang Kec. Cibeber
Nama Lengkap : Jakaria Muslim
NIP                    :  -
TTL                   :  Lebak, 16 April1988
Jabatan             :  -
Mata Pelajaran : Baca Tulis Alqur'an
Alamat              : Kp. Ciherang Desa Ciherang Kec. Cibeber
Nama Lengkap : Iyam Mariyam
NIP                     : -
TTL                    : Lebak, 21April 1980
Jabatan              :  -
Mata Pelajaran  : Bahasa Sunda
Alamat               : Kp. Tenjolaut Desa Kujangsari Kec. Cibeber


Nama Lengkap : Misyana
NIP                    :  -
TTL                   :  -
Jabatan             :  -
Mata Pelajaran : Penjaskes
Alamat              : Desa Cisungsang Kec. Cibeber Kab. LebakMinggu, 29 Agustus 2010

Laskar Cisitu


No.
Kode
Nama Guru
Mata Pelajaran
1
A
Endin Syarifudin, S.Pd
Bahasa Indonesia
2
B
Rudi Hardian, S.T
IPA-Fisika
3
C
Helmi Hermawadi, SE
IPS
4
D
Hasanudin Lubis, S.Pd
Bahasa Indonesia
5
E
Tosim Awaludin, S.Pd
IPA-Biologi
6
F
Zulfian Yusmana, S.Pd
Matematika
7
G
Yudha D. Prahara, S.Pd
1. PKn
2. Bahasa Sunda
8
H
Ruhma Devi, S.Pd
Bahasa Inggris
9
I
Miftah Faturohman, S.Pd
IPS
10
J
Surya Atmaja
TIKOM
11
K
Gugun Lesmana
Seni Budaya
12
L
Pandu Noviandi
PAI
13
M
Jakaria Muslim
BTA
14
N
Misyana
Penjaskes
15
O
Iyam M
Bahasa Sunda


Struktur Kurikulum

Struktur dan Muatan Kurikulum
A.     Struktur Kurikulum

Komponen
Kelas dan Alokasi Waktu
VII
VIII
IX
A. Mata Pelajaran1.      Pendidikan Agama
2.      Pendidikan Kewarganegaraan
3.      Bahasa Indonesia
4.      Bahasa Inggris
5.      Matematika
6.      Ilmu Pengetahuan Alam
7.      Ilmu Pengetahuan Sosial
8.      Seni Budaya
9.      Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
10.  Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Keterampilan
B.      Muatan Lokal
1. Bahasa Sunda
2. BTA
C.      Pengembangan diri
2
2
6
4
4
4
6
2
2

2


2
2
2*)
2
2
6
4
4
4
6
2
2

2


2
2
2*)
2
2
6
4
4
4
6
2
2

2


2
2
2*)
Jumlah
40
40
40
 *) Ekivalen 2 jam pelajarn